dissabte, 23 de març de 2013

Ja ha sortit la modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Si el voleu llegir sencer:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6340/1290957.pdf