dimarts, 20 de setembre de 2016Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016 (AGAUR)

Vegeu

dijous, 15 de setembre de 2016

divendres, 9 de setembre de 2016


RESOLUCIÓ  d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 
VegeuRESOLUCIÓ PRE/2018/2016, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

Vegeu